துறை தலைவர் 
திரு.ஞா.ஜோசப் ஆரோக்கியதாஸ் பி. இ. , எம்.பி.ஏ 
அரசு தலைமை மின் ஆய்வாளர்.

முகவரி:
திரு.வி.க. தொழிற்பேட்டை,
கிண்டி, சென்னை - 600032.

தொலைபேசி :

+91 44 2250 0184, 2250 0227
+91 44 2250 0430, 2250 0796
தொலைநகல்: 044 2250 0036.
மின்னஞ்சல்:
ceig[at]tn[dot]gov[dot]in
ceig[dot]tn[at]nic[dot]in
ceigtn[at]gmail[dot]com

 

Head of the Department : 
Thiru G.Joseph Arockiadoss, B.E.,M.B.A.,
Chief Electrical Inspector to Government.

Address :
Thiru.vi.ka. Industrial Estate
Guindy, Chennai - 600032.

Phone :
+91 44 2250 0184, 2250 0227
+91 44 2250 0430, 2250 0796
Fax :
+91 44 2250 0036

Email :
ceig[at]tn[dot]gov[dot]in
ceig[dot]tn[at]nic[dot]in
ceigtn[at]gmail[dot]com

Website Information Manager

The Electrical Inspector/Technical,

O/o the Chief Electrical Inspector to Government, Thiru.vi.ka. Industrial Estate, Guindy, Chennai-32.

email ID : eitech[at]tn[dot]gov[dot]in

Contact Number: +91 44 2250 0184, 2250 0227
                             +91 44 2250 0430, 2250 0796

Other Office Details :